जापानी यान

चन्द्रमामै निदायो जापानी यान, सूर्यको प्रकाश पाउँदा जाग्नेआशा

चन्द्रमामै निदायो जापानी यान, सूर्यको प्रकाश पाउँदा जाग्नेआशा

जापानले चन्द्रमामा सफल अवतरण गराएको अन्तरिक्षयानसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ । ‘The Smart Lander...