ट्रेजरी बिल

ट्रेजरी बिल मार्फत् ५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइँदै, करिब २६ अर्ब नवीकरण हुने

ट्रेजरी बिल मार्फत् ५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइँदै, करिब २६ अर्ब नवीकरण हुने

२१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले २२ जेठमा ट्रेजरी बिल मार्फत् ५ अर्ब आन्तरिक ऋण...