डिप्रेसन

धेरै रिसाउने व्यक्तिलाई ‘डिप्रेसन’ हुन सक्छ ?

धेरै रिसाउने व्यक्तिलाई ‘डिप्रेसन’ हुन सक्छ ?

काठमाडौं । कुनै कुरामा चित्त नबुझ्दा मानिसलाई रिस उठ्छ । रिस एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया...