तलब

पिज्जा खाने जागिर, तलब कति ?

पिज्जा खाने जागिर, तलब कति ?

संसारमा सबै मानिसको चाहना हुन्छ कि आरामको जागिर होस् जहाँ काम कम र तलब...