थाइराइड

महिलामा थाइराइड भए सन्तान जन्माउन सक्दैनन् ?

महिलामा थाइराइड भए सन्तान जन्माउन सक्दैनन् ?

नि:सन्तानपनको एक कारण थाइराइड पनि हो । तर यसो भन्दैमा थाइराइड भएका महिलामा गर्भ...