दुब्लोपन

दुब्लो-पातलो भएर जो हैरान छन्, तौल बढाउने कसरी ?

दुब्लो-पातलो भएर जो हैरान छन्, तौल बढाउने कसरी ?

मान्छेहरु तनावमा छन्, मोटोपन बढ्यो भनेर । त्यसैले मोटोपन घटाउने अनेक सूत्रको खोजी हुने...