धानको समर्थन मूल्य

न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई सरकारले व्यवस्थापन खर्च दिने, सूचीकृत हुन आग्रह

न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई सरकारले व्यवस्थापन खर्च दिने, सूचीकृत हुन आग्रह

३१ भदौ, काठमाडौं । सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई व्यवस्थापन...