नयाँ अनुहार

‘मधेशको समस्या समाधान गर्न सकेनौं, जनताले नयाँ अनुहार खोजे’

‘मधेशको समस्या समाधान गर्न सकेनौं, जनताले नयाँ अनुहार खोजे’

जनतालाई लाग्यो होला, हामीभन्दा कोही नयाँ अनुहार आएर समस्याको समाधान गरिदिन्छ होला भनेर ।...