नेक्सन ईभीको रेन्ज टेस्ट

नेक्सन ईभीको रेन्ज टेस्ट, काठमाडौंमा ३४७ किमीसम्मको रेन्ज 

नेक्सन ईभीको रेन्ज टेस्ट, काठमाडौंमा ३४७ किमीसम्मको रेन्ज 

काठमाडौं । काठमाडौंमा ‘नेक्सन ईभी रेन्ज टेस्ट-२०२२’  आयोजना गरिएको छ । नेपालका लागि टाटा...