नेपाली दम्पती

दाम्पत्य जीवनमा यौनसुखको कुरा

दाम्पत्य जीवनमा यौनसुखको कुरा

दम्पतीबीच झगडा भइरहनु, मायाप्रेममा कमी आएको महसुस हुनु, स्वर सुन्नै झर्को लाग्नु विभिन्न कारण...