नेपाल राष्ट्र बैंक

बैंकका कर्मचारीको दक्षता बढाउन गर्नुपर्ने खर्चको सीमामा एक वर्ष छुट

बैंकका कर्मचारीको दक्षता बढाउन गर्नुपर्ने खर्चको सीमामा एक वर्ष छुट

११ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय र्संस्थाका कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिमा...