पहिचान

तपाईंहरू हुनुहुन्छ र न हामी छौं, हाम्रो पहिचान छ आमा…

तपाईंहरू हुनुहुन्छ र न हामी छौं, हाम्रो पहिचान छ आमा…

कलिलै उमेरको बिहे। बिहेसँगै आएका नयाँ नाता र त्यसले ल्याएका नयाँ जिम्मेवारीको बोध गर्न...