पूँजीवाद

आजको पूँजीवादका नयाँ प्रवृत्ति, बुझ्नैपर्ने पाँच विशेषता

आजको पूँजीवादका नयाँ प्रवृत्ति, बुझ्नैपर्ने पाँच विशेषता

औद्योगिक पूँजीमाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी हावी हुन थालेको अवस्था नै वित्तीय पूँजीवादको...