पूर्वतयारी

छिटो पूर्वतयारी गरौं, नत्र जाजरकोटमा भन्दा ठूला क्षति भोग्नेछौं

छिटो पूर्वतयारी गरौं, नत्र जाजरकोटमा भन्दा ठूला क्षति भोग्नेछौं

मान्छेहरुले जाजरकोटमा भूकम्प हो कि परकम्प भनेर छलफल गरेका छन् । तर आम जीवन...