प्रयास

नतिजा होइन प्रयास महत्वपूर्ण

नतिजा होइन प्रयास महत्वपूर्ण

‘तिमी कमजोर छौ वा सबल ? यो कुरा तिम्रो रिजल्ट होइन तिम्रो प्रयासले बताउँछ...