प्रविशा अधिकारी

‘गीत चल्नका लागि टिकटकमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आयो, यो राम्रो होइन’

‘गीत चल्नका लागि टिकटकमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आयो, यो राम्रो होइन’