प्राकृतिक विपद्

प्राकृतिक विपद् : कारण र व्यवस्थापन

प्राकृतिक विपद् : कारण र व्यवस्थापन

पछिल्लो समय देशमा राजनैतिक संकट चुलिंदो छ । जस्तो खालको राजनैतिक चर्चा देशमा बेलाबेला...