प्रेम सम्बन्ध

कसैसँग सम्बन्ध टुट्नु फाइदाजनक पनि हुन्छ ?

कसैसँग सम्बन्ध टुट्नु फाइदाजनक पनि हुन्छ ?

के सम्बन्ध वा मन टुट्दा मानिसलाई फाइदा पनि हुन सक्छ ? तपाईंलाई लागिरहेको होला...