बडवाइजर बियर

‘बडवाइजर बियरको बजार विस्तार आक्रामक छ’

‘बडवाइजर बियरको बजार विस्तार आक्रामक छ’

काठमाडौं । नेपालमा बडवाइजर बियर उत्पादन र आक्रामक बजारीकरण सुरु भएको १० महिना मात्र...