बुद्ध जयन्ती

बुद्ध र बौद्ध दर्शनको सारतत्व  

बुद्ध र बौद्ध दर्शनको सारतत्व  

ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि पनि बुद्ध चार सप्ताहसम्म त्यही बोधिवृक्षमा नै रहेका थिए । संयोगको...