बेलका नगरपालिका

बेलका नगरपालिकाले थाल्यो सप्तकोसी कटान तटबन्ध निर्माण

बेलका नगरपालिकाले थाल्यो सप्तकोसी कटान तटबन्ध निर्माण

१ भदौ, उदयपुर । उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले सप्तकोसी नदीको बाढी प्रवेश गरेर कटान गरेको...