भगवान्

कफीसँग थिग्रिएको आर्तनाद !

कफीसँग थिग्रिएको आर्तनाद !

बागबजारको एउटा गल्लीको चियापसल, म अनेक आर्तनादका शृङ्खला बीच मनभित्रका खैलाबैला महसुस गरिरहेको छु...