भत्ता

सबै प्रकारका प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता खारेज

सबै प्रकारका प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता खारेज

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले सबै प्रकारका प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता खारेज गरेको छ...