भावना

मन परेको मान्छेलाई आफ्नो भावना कसरी व्यक्त गर्ने ?

मन परेको मान्छेलाई आफ्नो भावना कसरी व्यक्त गर्ने ?

मान्छेको स्वभाव भिन्नभिन्न हुन्छ । यही स्वभावका आधारमा उनीहरुको बानी-व्यवहार भर पर्छ । कसैले...