भुसुना

लामखुट्टे र भुसुना पहाड उक्लिएपछि …

लामखुट्टे र भुसुना पहाड उक्लिएपछि …

मौसममा आएको बदलाव र अरू कारणले लामखुट्टे, भुसुना जस्ता तराईका रोग सार्ने कीराहरू पहाड...