मदिरा

मदिरा

मदिरा

न स्वर्गको आश, न पृथ्वीको कुनै, पदले मातूँ म मद्दत गरूँ म दत्तचित्त भई,...