मन्दिप भट्टराई

जनप्रतिनिधि बचाऔं

जनप्रतिनिधि बचाऔं

जनताले बारम्बार घच्घच्याउने गर्नुपर्दछ। यसो गरेर हामीले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई विचलित हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। यसरी...