मन्दिप भट्टराई

जनता एकथोक सोच्छन्, पार्टीहरू अर्को

जनता एकथोक सोच्छन्, पार्टीहरू अर्को

मुखुण्डो खोलेका नेताहरू र दलहरू हामी खोजिरहेका छौं । हाम्रा दलहरुले हामीलाई भनिदिनु पर्‍यो...