मस्तिष्क

पुरुषको तुलनामा महिलाको मस्तिष्क आधा डिग्री बढी तातो हुन्छ ?

पुरुषको तुलनामा महिलाको मस्तिष्क आधा डिग्री बढी तातो हुन्छ ?

पुरुषको तुलनामा महिलाको मस्तिष्क केही तातो हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । यो तापमान...