महालेखा परीक्षक

तीन वर्षमा बेरुजु दोब्बर

तीन वर्षमा बेरुजु दोब्बर

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म बेरुजु र कुल वक्यौता रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ...