माइतीघर मण्डल

भड्किरहेको निर्मला कुर्मीको आत्मा

भड्किरहेको निर्मला कुर्मीको आत्मा

सरकारी उदासीनता र निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि तेस्रो चरणको आन्दोलन जारी छ ।