माछा

माछा

माछा

उसले फेरि एउटा स्टाटस फाल्छ फेसबुकमा माछा पार्ने जाल फाले झैं समय नदी बग्दै...