मेटाबोलिज्म

यी खानेकुरा, जसले मेटाबोलिज्म धिमा बनाइदिन्छ

यी खानेकुरा, जसले मेटाबोलिज्म धिमा बनाइदिन्छ

मेटाबोलिज्म शरीरको यस्तो प्रणाली हो, जसले शरीरमा उर्जा बनाउँछ र त्यसको प्रयोग गर्छ ।...