मोटोपन

जिब्रोको स्वाद र स्वास्थ्य

जिब्रोको स्वाद र स्वास्थ्य

जबसम्म मोटोपन भएको मानिसलाई मनैबाट तौल घटाउँछु भन्ने प्रतिबद्धता जाग्दैन, अरूको भाषण र लेखले...