रवीन्द्रनाथ टैगोर

रवीन्द्रनाथ टैगोरको अन्तिम प्रेम

रवीन्द्रनाथ टैगोरको अन्तिम प्रेम

शरद ऋतुको पूर्ण चन्द्रमा । सफा आकाश । टिल्पिलाइरहेका अनगिन्ती तारा । यी सब...