राजेन्द्र महतो

‘सत्ताले फुटायो, मधेशी नेताले फुटेर सघायौं’

‘सत्ताले फुटायो, मधेशी नेताले फुटेर सघायौं’

यहाँको संविधान बहुल राष्ट्रिय राज्य स्थापनाहेतु आन्दोलन हुनुपर्छ । यही हो विचार, जसले हिमाल,...