राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

‘दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिएर धेरै घर सुरक्षित बनाउन सकिन्छ’

‘दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिएर धेरै घर सुरक्षित बनाउन सकिन्छ’

अब फुसको छाना हटाउने मात्रै हैन, घर सुरक्षित बनाउने काम पनि अभियानकै रूपमा अघि...