रोजगारी

रोजगारी सिर्जना अबको मूलमन्त्र

रोजगारी सिर्जना अबको मूलमन्त्र

रोजगारमूलक शिक्षा र सीप मार्फत धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई रोजगारीमा जोड्ने अभियानमा तीनै तहका सरकारहरू...