रोटी

भात भर्सेस रोटी : कुन खाने, कुन नखाने ?

भात भर्सेस रोटी : कुन खाने, कुन नखाने ?

हामी बिहान-बेलुकी भात खान्छौ । भात अर्थात् चामल । हाम्रो बुझाईमा चामल नै भात...