लम्पी स्किन

आर्थिक वृद्धिदरमा लम्पी स्किनको प्रभाव पर्ने जोखिम

आर्थिक वृद्धिदरमा लम्पी स्किनको प्रभाव पर्ने जोखिम

३ असोज, काठमाडौं । लम्पी स्कीनको प्रकोपको असर आर्थिक वृद्धिदरमा पर्ने एसियाली विकास बैंक...