लाहुरे फूल

लाहुरे फूलको बिरुवा कसरी रोप्ने ? 

लाहुरे फूलको बिरुवा कसरी रोप्ने ? 

अंग्रेजीमा डालिया भनिने लाहुरे फूल बहुवर्षीय र गाँठा जरा हुने प्रजातिको फूल हो ।...