वातावरण प्रदूषण

बच्चाको जन्मदिनमा बोट-बिरुवा रोप्ने संस्कार बसाउने कि ?

बच्चाको जन्मदिनमा बोट-बिरुवा रोप्ने संस्कार बसाउने कि ?

वातावरण जोगाऔं । जथाभावी फोहोर-मैला नगरौं । रुख-बिरुवा रोपौं । प्लाष्टिकजन्य पदार्थको प्रयोगलाई निरुत्साहित...