विद्युतीय सवारी

दुई महिनामै भित्रिए ४१४ वटा विद्युतीय सवारी

दुई महिनामै भित्रिए ४१४ वटा विद्युतीय सवारी

साउन र भदौमा ४१४ वटा विद्युतीय सवारीको आयात भएको छ ।