विमला राई

‘उपमेयर हुँदा काम सिकें अहिले कार्यान्वयन गर्दैछु’

‘उपमेयर हुँदा काम सिकें अहिले कार्यान्वयन गर्दैछु’

अघिल्लो पटक उपमेयर भएर पाँच वर्ष बिताएँ । त्यो अनुभवले अहिले काम गर्न निकै...