व्यायाम

जिम धाउने महिला : सुडौल शरीरको चाह

जिम धाउने महिला : सुडौल शरीरको चाह

अक्सर पुरुष सुगठिन ज्यान बनाउन जिम धाउँछन् । तर, महिला ?  फिटनेस सेन्टरका प्रशिक्षक...