शिक्षक सेवा आयोग

प्रावि शिक्षकमा पनि मागभन्दा थोरै परीक्षार्थी मात्र पास

प्रावि शिक्षकमा पनि मागभन्दा थोरै परीक्षार्थी मात्र पास

आयोगको तथ्यांक अनुसार ११ जिल्लामा १ हजार ४९३ पदका लागि भएको परीक्षामा ८५५ जना...