शिव रतन शारदा

माग घटेकै बेलामा लोडसेडिङ र महँगो ब्याजदरले उद्योग क्षेत्र पीडित

माग घटेकै बेलामा लोडसेडिङ र महँगो ब्याजदरले उद्योग क्षेत्र पीडित

बजारमा धेरैजसो उत्पादन र सेवाको माग घटेको  छ । यसले देशको अर्थतनत्र नै शिथिल...