संसदीय दल

संसदीय दलको नेता चयनले दिने राजनीतिक सन्देश

संसदीय दलको नेता चयनले दिने राजनीतिक सन्देश

परम्परागत राजनीतिक दलले कम्तीमा मतदाताको मनोविज्ञान बुझेर राजनीतिलाई ‘सच्याउने र सङ्ल्याउने’ हो भने संसदीय...