संसद भवन

संसदको क्यान्टिनमा माननीयहरुलाई खाने ठाउँ अलग्गै

संसदको क्यान्टिनमा माननीयहरुलाई खाने ठाउँ अलग्गै

१० माघ, काठमाडौं । संसदको क्यान्टिनमा खानपिनका लागि सांसदहरुका लागि छुट्टै स्थानको व्यवस्था गरिएको...