संस्मरण

केटी त उही पो रहिछ !

केटी त उही पो रहिछ !

‘बहिनीलाई नराम्रो भन्ने त चान्सै छैन । हाम्री बहिनी लाखमा एक छ । तपाईं...