सत्ता

सतीलाई दोष, सत्ताको मोज

सतीलाई दोष, सत्ताको मोज

दलहरू निर्णायक त्याग गर्नु सट्टा अनावश्यक बखेडावाजीमा अल्झिंदा शंका र त्रासका भावनाहरू सघन बन्दैछन्...